คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ.2551